Resolución  59/2013   INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
19-dic-2013

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

DESIGNACIONES

Publicada en el Boletín Oficial del 26-dic-2013    Número: 32793    Página: 20


Resumen:
DESIGNESE COMO JURADOS TITULARES DEL LLAMADO A CONCURSO POR RESOLUCION Nº 2921/2012/INCAA “CONCURSO SERIES DE FICCIONES FEDERALES” A LOS SEÑORES/AS: 1. ALEJANDRO PARRA, D.N.I. Nº 14.315.762 2. DIANA ALVAREZ, D.N.I. Nº 4.455.345 3. ALEJANDRA DARIN, D.N.I. Nº 16.893.846 4. DIEGO PALACIO, D.N.I. Nº 25.537.151 5. SERGIO VAINMAN, D.N.I. Nº 8.659.508 6. ESTEBAN FALCON, D.N.I. Nº 20.021.307 7. GUSTAVO ALEJANDRO POSTIGLIONE, D.N.I. Nº 16.526.872 8. CAMILO JOSE GOMEZ, D.N.I. Nº 27.189.123. 9. MAXIMILIANO CESAR GONZALEZ, D.N.I. Nº 22.723.168 10. GABRIEL MORICONI, D.N.I. Nº 22.565.795 11. HEBE ESTRABOU, D.N.I. Nº 23.963.398 12. ALFONSO CONRADO GOMEZ, D.N.I. Nº 13.951.825 13. GASPAR GOMEZ, D.N.I. Nº 23.429.460 14. CRISTIAN JURE, D.N.I. Nº 21.774.763. 15. DIEGO RICCIARDI, D.N.I. Nº 23.243.495.Esta norma modifica o complementa a 1 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 1 norma(s).