Normas que modifican y/o complementan a

Resolución  1/2011   OFICINA ANTICORRUPCION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución  4/2011 OFICINA ANTICORRUPCION
04-jul-2011 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION 1/2011 - PRORROGA
Resolución  6/2011 OFICINA ANTICORRUPCION
06-jul-2011 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION 4/2011 - RECTIFICACION