Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución E 540/2017   MINISTERIO DE MODERNIZACION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decisión Administrativa  353/2016 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
21-abr-2016 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DIRECTORA NACIONAL - DESIGNACION
Resolución E 73/2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
13-feb-2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DESIGNACION - PRORROGA