Normas que modifican y/o complementan a

Decreto  323/2008   PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decreto  788/2011 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
17-jun-2011 PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION
DESIGNACION - PRORROGA
Decreto  867/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
13-jun-2012 PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION
DESIGNACION - PRORROGA