Normas modificadas y/o complementadas por

Nota Externa  18/2009   DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Nota Externa  24/2007 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
09-abr-2007 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
AUTORIZACION DE INGRESO DE MERCADERIAS DE ALTO RIESGO FISCAL
Nota Externa  104/2008 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
25-nov-2008 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
ZONA DE VIGILANCIA ESPECIAL - AUTORIZACION INGRESO HARINA