Normas que modifican y/o complementan a

Ley  26082   HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decreto  463/2021 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
15-jul-2021 EXTRADICION
AUTORIZACION
Decreto  44/2022 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
25-ene-2022 EXTRADICION
POSTERGACION