Normas que modifican y/o complementan a

Decisión Administrativa  871/2017   JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución E 71/2018 MINISTERIO DE MODERNIZACION
05-feb-2018 MINISTERIO DE MODERNIZACION
RENUNCIA - ACEPTASE