Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  69/2018   SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25467 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
26-sep-2001 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SISTEMA NACIONAL - REGIMEN LEGAL
Resolución  505/2018 MINISTERIO DE MODERNIZACION
30-ago-2018 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DETALLE DE CARGOS - ACTUALIZASE