Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución E 196/2017   MINISTERIO DE PRODUCCION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decisión Administrativa  1004/2016 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
15-sep-2016 MINISTERIO DE PRODUCCION
DESIGNACION - APROBACION