Normas que modifican y/o complementan a

Decisión Administrativa  338/2016   JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución E 72/2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
13-feb-2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DESIGNACION - PRORROGA
Resolución E 224/2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
24-may-2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
RENUNCIA