Normas que modifican y/o complementan a

Decisión Administrativa  353/2016   JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución E 73/2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
13-feb-2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DESIGNACION - PRORROGA
Resolución E 540/2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
12-oct-2017 MINISTERIO DE MODERNIZACION
DESIGNACION - PRORROGA