Normas que modifican y/o complementan a

Resolución E 614/2016   MINISTERIO DE PRODUCCION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decisión Administrativa  313/2018 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
14-mar-2018 MINISTERIO DE PRODUCCION
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS - APROBACION
Decisión Administrativa  289/2019 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
16-abr-2019 MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION