Normas modificadas y/o complementadas por

Disposición  24/2013   SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decreto  1188/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
19-jul-2012 SECTOR PUBLICO NACIONAL
NACION LEASING S.A. - ADQUISICION DE AUTOMOTORES
Disposición  10/2012 SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION
28-sep-2012 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
PROCEDIMIENTO PARA CELEBRACION DE CONVENIOS CON "NACION LEASING S,A,"